Schuimblussers

Schuimblussers zijn zeer effectief bij het doven van een brand van vaste stoffen en vloeistofbranden.
Schuimblussers voor brandklasse A en B

Brandklasse A

Brand van vaste, niet smeltende stoffen zoals papier, hout, textiel en verpakkingen.

Brandklasse B

Brandende vloeistoffen en smeltende vaste stoffen zoals oplosmiddel, olie, benzine, was, vet en kunststof.