Brandslanghaspels

In het Bouwbesluit 2012 is geregeld wanneer in gebouwen haspels moeten worden aangebracht en welk aantal. Brandslanghaspels moeten voldoen aan de norm NEN-EN 671-1. Volgens het Bouwbesluit geldt bovendien dat deze haspels:

  • moeten zijn aangesloten op de drinkwatervoorziening van een gebouw
  • niet in een vluchttrappenhuis mogen liggen
  • een slang van maximaal 30 meter mogen hebben
  • een waterdruk (statische druk) moeten hebben van tenminste 100 kPa
  • een wateropbrengst (capaciteit) moeten hebben van ten minste 1,3 kubieke meter per uur (m3/h). Hierbij wordt uitgegaan van het gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels die zijn aangesloten op dezelfde drinkwatervoorziening.
 

Overige materialen